huumus

Huumus annab kiire kasvu Teie lennuketele ideedele!

Oleme kaasamõtlev, Teie äri toetav ja efektiivsuse kasvule orienteeritud IT partner, kes pakub mitmekülgset ja vastutustundlikku IT teenust.
Täiendame Teie ettevõtte IT kompetentsi professionaalsuse ja paindlikkusega, et ise saaksite pühenduda oma põhitegevusele ja keskenduda tulemusele.

Rohkem infot Küsi pakkumist!

Pakume väärtust loovaid kogemusi!

Oleme 15+ aastat juhtinud suurettevõtetes tarkvaraarendust ja IT infrastruktuuri projekte. Meil on kogemusi ja kontakte nii suurte- kui väikeste IT teenusepakkujatega erinevatest valdkondadest. Me teame kes on valdkonna parimad ja kellele saab kindel olla! Oleme kokku puutunud erinevate IT tehnoloogiate ja ärirakendustega. Tänu kogemusele teame hoolikalt valida ja klientidele pakkuda just vajadusest lähtuvaid ja optimaalseid IT lahendusi.
Usume, et suudame pakkuda oma klientidele konkurentsieelist, kasvatades ettevõtte efektiivsust ja nälga saavutamaks veelgi kõrgemaid eesmärke!

IT teie eduks!

IT STRATEEGILINE JUHTIMINE

Toetame kliendi ärieesmärkide saavutamist strateegilise ja taktikalise infotehnoloogia juhtimisega. On oluline, et täna tehtud IT investeeringud toetaksid kliendi äristrateegiat ka pikas perspektiivis. Toetame tasakaalustatud ning asjakohaste IT poliitikate, standardite ja regulatsioonide koostamist just kliendi ärikriitilisusest lähtuvalt, nende juurutamist ja täitmist.


ÄRIPROTSESSI- JA SÜSTEEMIANALÜÜS

Oluline on mõista, kuidas kliendi ettevõte täna tegelikult töötab ning kuidas ta peaks toimima ka pikas perspektiivis. Vajalik on teada, kas olemasolevad IT lahendused toetavad kliendi äriprotsesside toimimist ja ärieesmärgi saavutamist. Kaardistame vajalikud IT süsteemi nõuded, pakume jätkusuutlikke ja efektiivseid lahendusi.


IT ARENDUSE JUHTIMINE

Koostöös kliendi ja IT partneriga hoolikalt planeerime ning koordineeritult realiseerime kliendi IT lahenduste arendusvajadusi efektiivselt. Täiendame kliendi kompententsi kogenud IT projektijuhtimisega. Korraldame läbimõeldud IT hankeid parima tulemuse saavutamiseks. Toetame klienti IT projektides tellijajärelevalvega, tagades kliendi huvide kaitse.


IT TUGI JA HALDUS

Monitoorime ja hooldame kliendi IT süsteeme tagades parema tõrkekindluse ja ennetades võimalikke häireid äriprotesside töös. Samuti oleme valmis vastavalt ärikriitilisusele operatiivselt reageerima, minimeerimaks ärikahjusid.


NÕUSTAMINE JA KOOLITUS

Toetame kliendi IT teadlikuse tõstmist nii olemasoleva IT süsteemi võimaluste osas, kui ka veel kasutamata, aga kliendile efektiivsust loovate IT lahenduste tutvustamisega. Teadlik kasutaja vähendab Teie ettevõttes riske ja kulusid!

Võta julgelt ühendust!

HUUMUS CONSULTING OÜ (reg:12660368)


(+372) 5044677 info@huumus.ee